Ana içeriğe atla

Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Alımı 1. Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt Takvimi ve  Evrakları:

ASBÜ Uluslararası Ofis tarafından öğrencilerin başvuru yaptığı mail adresine 1.kabul sonuçları ve kabul mektupları gönderilmektedir.

BİRİNCİ DEĞERLENDİRME BAŞVURU SONUÇLARI için tıklayınız; Sonuçlara ve kabul mektuplarına başvuru mail adresinizden erişebilirsiniz.


İletişim için;

ASBÜ Uluslararası ofis:

International ASBU <international@asbu.edu.tr>

Undergrad Admission <undergrad.admission@asbu.edu.tr>


1.DEĞERLENDİRME KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Final registration for the first round: 08.07.2024 (09:00) – 12.07.2024 (16:30) tarihleri arasında.


KAYIT ADRESİ:

Kesin kayıt için bizzat kayıt evraklarıyla başvurulması gerekmektedir. Mail ya da posta yoluyla kayıt yapılamaz. Ancak yasal olarak noter onaylı vekaletname ile kayıt yapılabilir.

Kayıt tarihleri içerisinde ASBÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı Ulus/Altındağ/ Ankara adresine bizzat başvurmayan ve aşağıdaki evraklarda eksikliği bulunan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.


ZORUNU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER İÇİN (ÖNEMLİ !!!!)

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce/Arapça/Rusça Hazırlık programları akademik takvimi için: 

Hazırlık STS ve Muafiyet sınavına dair bilgiler ve sorularınız için;

ydyo@asbu.edu.tr

https://ydyo.asbu.edu.tr/


KESİN KAYIT EVRAKLARI:

a) Lise diploması, transkriptin aslı ve diploma denklik belgesi (T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Türkçe örneği)

- Sadece ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan  T.C. uyruklu öğrenciler denklik belgesi teslim edecek olup yabancı uyruklu öğrencilerden denklik belgesi talep edilmeyecektir.

- Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da Türkiye’deki noter makamlarınca onaylı Türkçe örneği

b) Varsa Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

c) Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi

(* Rusça-Türkçe Mütercim Tercümanlık bölümüne kayıt hakkı kazanan adaylar  bölümün eğitim dili %100 Rusça olduğu için adayların Türkçe ya da Rusça dillerinden birine dair yeterlilik-muafiyet belgesini ibrâz etmesi gerekmektedir.)

ç) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak geçerli oturma izni, ikametgâh belgesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği

d) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği

e) Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 2024-2025 Lisans Uluslararası Öğrenci Ücretleri

f) Biyometrik Fotoğraf (4 adet)

g) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ğ) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge

h) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı


ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 Akademik Yılı Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu (TÜRKÇE) için;

2024-2025 Akademik Yılı Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu (İNGİLİZCE) için;

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.